wyszukiwarka-chomikuj.com

Wyszukaj dowolny plik z chomikuj.pl:

 

Czy korzystanie z chomikuj jest legalne?

Często pada takie pytanie, w tym wpisie zostanie wyjaśnione co jest zgodne z polskim prawem, a co nie (aczkolwiek nie jest to opinia prawnicza). Musimy na początku wyjaśnić co rozumiemy pod pojęciem "korzystania". Jeśli chodzi o pobieranie plików z chomikuj.pl jest ono generalnie dozwolone, pod warunkiem dozwolonego użytku osobistego. Polega ono na korzystaniu z już rozpowszechnionego utworu (np. filmu lub piosenki) do celów ściśle osobistych, przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Warto wspomnieć iż z zasady dozwolonego użytku osobistego są wyłączone wszelkie programy komputerowe, chyba że licencja wskazuje inaczej.
Natomiast udostępnianie materiałów do których nie mamy praw jest złamaniem prawa i może powodować sankcje karne. Powstaje pewnego rodzaju paradoks - nawet pomimo „pirackiej” kopii danego utworu, jej pobranie nie powoduje pociągnięcia do odpowiedzialności osoby pobierającej.

Prawo autorskie

Jednak niewykluczone iż w przyszłości prawo autorskie (lub samo orzecznictwo) ulegnie zmianie. Warto wspomnieć o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku, w którym to Trybunał stwierdził, iż nie można powoływać się na prawo dozwolonego użytku, jeżeli egzemplarze utworów nie zostały pozyskane za zgodą (niekoniecznie osobistą) uprawnionego do utworów. W polskim prawie nie ma takiego rozróżnienia, jednak przy sprawie sądowej pozywający może się powołać na orzeczenie w sprawie C 435/12 - kwestia jak sąd rozpatrzyłby taką sprawę.

Torrenty

Na pewno inaczej z formalnego punktu widzenia sprawa wygląda przy tzw. torrentach, bowiem zazwyczaj pobierając jednocześnie udostępniamy fragmenty plików. Ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost zjawiska określanego jako "copyright trolling", polegającego na masowym rozsyłaniu przez kancelarie przedsądowych wezwań do zapłaty za właśnie pobrane - udostępnione pliki z torrentów. To działania obliczone na szybki zysk, osoba która dostanie pismo w którym jest kilka prawniczych zdań czasami woli zapłacić, niż chwilę się zastanowić nad sensem pisma. Zdarza się iż otrzymują je także osoby, które nic nie pobierały z torrentów.

Rozwiązanie problemu

Niektóre z firm zaczynają sobie zdawać sprawę, iż walka z piractwem jako takim nie ma sensu, a warto się odnaleźć w nowej rzeczywistości - przykładem są wydawnictwa które współpracują z chomikuj.pl i oferują swoje płatne materiały poprzez ten serwis. Na pewno dostęp do tanich, elektronicznych dóbr kultury zmieniłby sytuację na lepsze - zarówno dla twórców, jak i użytkowników, którzy mogliby ich w łatwiejszy sposób wynagrodzić.

e-max.it: your social media marketing partner